သုတေျမ

  • သုတေျမမွၾကိဳဆိုပါတယ္

  • Thu Ta Myay Application ဆိုတာ ျမန္မာျပည္တြင္းမွာ ေနထိုင္ၾကတဲ့ ျပည္သူမ်ားအတြက္ အေထြေထြသုတရသမ်ားနဲ႔ စိုက္ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာ သိေကာင္းစရာမ်ား၊ ကိုယ္တိုင္လြယ္ကူရိုးရွင္းစြာ ျပဳလုပ္ႏိုင္မည့္ အိမ္တြင္းမႈဆိုင္ရာနည္းလမ္းမ်ား အပါအ၀င္ အသံုးျပဳသူမ်ားအတြက္ ထိေရာက္စြာအ က်ိဳးရွိေစႏိုင္မည့္ က႑မ်ားကို တစ္ေနရာတည္းတြင္ စံုလင္စြာရရွိႏိုင္ေအာင္ တင္ဆက္ေပးထားေသာ Infotainment Application ျဖစ္ပါတယ္။


ေန႕စဥ္ အသစ္အသစ္ေသာ သတင္းမ်ား ကို သိရိွႏိုင္ရန္ လိုတရ Application အား ဤေနရာတြင္ ႏွိပ္၍ အခမဲ႔ Download ရယူပါ။